a_logo_a.jpg a_logo_b.jpg
 
knjižnice | prebivalci | krajevne premična bibliobus | karte | legenda
 
Oddaljenost prebivalcev od najbližje knjižnice
Simulacija krajevne knjižnice (stanje 2014)
Simulacija vse knjižnice (stanje 2014)
Ažurno stanje mreže
Oprojektu.png navodila.png
© 2017 Pravice pridržane! Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica